Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej, reklamowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu podanego w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich odbiorcami będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Inter-Team. W każdej chwili ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie a z zasady termin przetwarzania ustanie w momencie zakończenia potrzeby biznesowej nie później niż 10 lat od ostatniego kontaktu. Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Administratorem danych jest INTER-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa 03-253, ul. Białołecka 233, NIP: 524-03-01-927, Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000139224. W celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony Danych proszę wysłać maila na adres daneosobowe@inter-team.com.pl Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.


Biuro Sieci Inter Data Service

ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Telefon: (22) 290 22 41
E-mail:
Www: www.interdataservice.pl

Copyright © Inter Data Service 2016. All rights reserved.